Политика за поверителност

Последна актуализация: 05.04.2016

Поверителността на Вашата лична информация е особено важна за нас. Ние, SumUp Payments Limited, Великобритания, Лондон W1F 7JB, ул. „Грейт Марлборо“ 32 — 34, регистрирани като администратор на лични данни в Службата на комисаря по информацията на Обединеното кралство под регистрационен номер ZA265663, се ангажираме да събираме за Вас единствено такава информация, която е от изключителна важност за предлагането и подобряването на нашите продукти и услуги по отношение на Вас, както и да изпълняваме всичките си законови задължения.

Настоящата политика за поверителност се отнася за информация, която събираме, когато се регистрирате в SumUp, когато осъществявате достъп до нашите сайтове, мобилни приложения и продукти или използвате същите, когато разговаряте с нашите служители или когато си взаимодействате с нас по друг начин (заедно „услугите“). Настоящата политика също така се прилага и за информация, която събираме, ако не сте се регистрирали за нашите услуги, но извършвате платежни трансакции чрез нашите услуги.

Запазваме правото си периодично да изменяме настоящата политика за поверителност, като публикуваме актуализирана версия на нашия сайт. Съветваме Ви редовно да преглеждате настоящата страница, за да бъдете информирани относно всички промени и за да сте сигурни, че сте съгласни с тях. Ако измененията на настоящата политика за поверителност са съществени, ние или ще Ви уведомим по имейл, или ще публикуваме известие, което ще бъде видимо за Вас, когато влезете в нашия сайт или когато отворите нашето мобилно приложение.

За да можете да използвате нашите услуги, Вие трябва да приемете всички условия в настоящата политика за поверителност.

 1. Събиране на информация за Вас

1.1. Когато регистрирате сметка в SumUp („Сметка“), ние събираме лична информация за Вас, включваща цялото Ви име, адрес, дата на раждане, имейл адрес и телефонен номер. Ние събираме също информация за Вашата търговска дейност, включваща името на Вашата компания, юридическата ѝ форма, типа, естеството и целта на Вашата търговска дейност, фирмения Ви адрес, фирмения Ви телефонен номер, управителите и собствениците на компанията.

1.2. За да можем да извършваме изплащания към Вас въз основа на трансакциите, които извършвате, ние събираме данни за Вашата банкова сметка.

1.3. С изследователска или маркетингова цел, при регистрация може периодично да събираме друга информация, включваща Вашите предпочитания и интереси.

1.4. За да потвърдим Вашата самоличност съгласно приложимото законодателство за борба с прането на пари и за да предотвратяваме измами, може да събираме информация за Вас от агенции - трети страни, включваща, но не само, оценка на Вашата кредитоспособност, финансовата Ви история, съдебни решения, дялов капитал, номер по ЗДДС, регистрационен номер на Вашата компания, датата на регистрацията ѝ, както и управителния ѝ съвет.

1.5. Когато използвате нашите услуги, ние събираме информация, свързана с Вашите трансакции, включваща час и дата, местоположение, сума на трансакцията, начин на плащане и данни за картодържателя.

1.6. Когато осъществявате достъп до нашия сайт или използвате някое от мобилните ни приложения, може автоматично да събираме информация, включваща, но не само, Вашия IP адрес, операционната Ви система, типа браузър, идентификаторите на Вашия компютър или мобилно устройство, датата и часа на Вашето посещение, както и поведението Ви по време на посещението.

 1. Използване на информация за Вас

2.1. Ние използваме събраната за Вас информация, за да можем да Ви предоставяме нашите услуги и да Ви даваме уместна информация, включваща квитанции за трансакциите, отчети за изплащанията, предупреждения за сигурността и съобщения относно поддръжката.

2.2. Ние се задължаваме да използваме събраната за Вас информация, за да подобряваме и персонализираме нашите услуги. Възможно е например да активираме в нашите мобилни приложения функции, които са специфични за Вашата търговска дейност.

2.3. Може да използваме събраната за Вас информация, за да се свързваме с Вас, като Ви изпращаме новини и актуална информация за нашите услуги, и да Ви информираме за промоции, стимули и награди, които се предлагат от нас или от нашите партньори.

2.4. Може също така да използваме събраната за Вас чрез „бисквитки“ и пикселни маркери (вж. раздел 7 за повече подробности) информация, за да проследяваме и анализираме Вашето поведение при използване на нашите услуги, както и всички действия, имащи отношение към промоциите, стимулите и наградите във връзка с нашите услуги.

2.5. Може да използваме събраната за Вас информация, за да защитаваме правата си и да разследваме и предотвратяваме измами или други незаконни дейности, както и за всякаква друга цел, за която сте били известени във връзка с нашите услуги.

 1. Достъп до Вашата лична информация

3.1. Може да споделяме събраната за Вас информация с всеки член на нашата корпоративна група, холдинговото ни дружество и нейните дъщерни фирми. Тези данни ще бъдат прехвърляни, за да ни позволят да Ви предоставяме цялостна услуга, в случаите, в които компании от нашата корпоративна група участват в предлаганата цялостна услуга. Тези услуги включват поддръжка на клиентите, борба с прането на пари, разплащания по сметки и вътрешни финансови ревизии.

3.2. До степента, до която е необходимо, може да разкриваме Ваша информация на трети страни, които изпълняват функции от наше име с цел обработка на Вашите платежни трансакции, които трети страни включват доставчици на услуги за предотвратяване на измами и за потвърждение на самоличността, финансови институции, обработващи плащанията организации, асоциации за платежни карти и други, представляващи част от процеса на плащане и събиране на суми.

3.3. Също така може да споделяме събраната за Вас информация с трети страни, с които си партнираме в рекламни кампании, състезания, специални предложения или други събития или дейности във връзка с нашите услуги.

3.4. Може да разкриваме събраната за Вас информация на трети страни във връзка със сливания, продажба на фирмени дялове или активи, финансиране, придобиване, ликвидационна разпродажба, ликвидация на цялата търговска дейност или на част от нея.

3.5. Може да разкриваме събраната за Вас информация, (i) ако разкриването е необходимо за спазване на приложимото законодателство или разпоредби; (ii) за да привеждаме в действие приложими правила и условия или политики; (iii) за да защитаваме сигурността и целостта на нашите услуги; (iv) за да защитаваме своите права.

3.6. Във всички случаи ние винаги ще се грижим Вашата информация да бъде обработвана единствено във връзка с услугите и в съответствие с настоящата политика за поверителност и приложимото законодателство за защита на данните.

 1. Прехвърляне на информация зад граница

Може да прехвърляме събраната за Вас информация към членове на нашата корпоративна група и към трети страни, действащи от наше име, които може да се намират в държави извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ). Възможно е държавите извън ЕИЗ да не предлагат същата степен на защита на събраната за Вас информация в сравнение с държавите в ЕИЗ. Въпреки това ние ще събираме, съхраняваме и използваме Вашата информация в съответствие с настоящата политика за поверителност и Закона за защита на данните на Обединеното кралство от 1998 г.

 1. Сигурност на данните

5.1. Наш ангажимент е да се грижим за сигурността на събраната за Вас информация. Ние предприемаме разумни мерки, включващи административни, технически и физически процедури, за да защитаваме Вашата информация от загуба, кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна и унищожаване. Когато влезете във Вашата Сметка, цялата комуникация в интернет се защитава посредством Secure Socket Layer (SSL) технология със 128-битово криптиране с висока степен на сигурност.

5.2. Тази висока степен на сигурност може да бъде ефективна само ако Вие самите прилагате определени практики за сигурност, включително никога и с никого да не споделяте данните си за вход във Вашата Сметка. Ако смятате, че данните Ви за вход във Вашата Сметка са станали чуждо достояние, можете по всяко време да промените своята парола през нашия сайт или през мобилното ни приложение, но трябва и незабавно да се свържете с нашия екип по поддръжка на клиентите.

5.3. Прехвърлянето на информация посредством интернет не е напълно сигурно. Следователно ние не можем да гарантираме сигурността на Вашата информация, докато тя се прехвърля към нас. Всяко такова прехвърляне се извършва на Ваш собствен риск. След като получим Вашата информация, ние прилагаме строги процедури и структури за сигурност, за да предотвратим неоторизиран достъп..

 1. Сигурност на данните на картодържателите

SumUp носи отговорност за сигурността на данните на картодържателите, които се обработват, прехвърлят и съхраняват в нашите системи. За тази цел SumUp е сертифицирана като отговаряща на стандарта за сигурност PCI-DSS. SumUp прилага добрите практики на индустрията, за да опазва тези чувствителни данни и за да гарантира, че работи в съответствие с тези изисквания, като за тази цел в SumUp се извършват ежегодни финансови ревизии.

 1. Съхранение

По закон сме задължени да съхраняваме определени записи на събраната за Вас информация за период не по-малък от десет години след закриване на Вашата Сметка. В противен случай си запазваме правото да изтрием и унищожим цялата събрана за Вас информация при закриване на Вашата Сметка, освен ако Вие не поискате друго. Ако бъде постигнато съгласие, ние ще продължим да съхраняваме Вашата информация, например историята на Вашите трансакции, която може да Ви е необходима за счетоводни нужди.

 1. „Бисквитки“ и пикселни маркери

8.1. На нашия сайт и в нашите приложения ние използваме известен брой „бисквитки“ и пикселни маркери. „Бисквитките“ са малки файлове с данни, които се поставят на Вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство, докато разглеждате нашия сайт или използвате някое от нашите приложения или уеб-базиран софтуер. Пикселните маркери са миниатюрни изображения или друг код за уеб-програмиране, който може да бъде включен в сайта и в съобщенията, които Ви изпращаме по имейл.

8.2. Може да използваме „бисквитки“ и пикселни маркери за следните цели: (i) за да персонализираме нашите услуги лично към Вас и да ги пригодим към Вашите нужди въз основа на Вашите предпочитания; (ii) за да направим работата на нашите сайтове и приложения по-ефективна; (iii) за да проследяваме трафика към сайта и използването на приложенията за статистически цели и за да научаваме кои страници или функции потребителите намират за полезни и кои — не; (iv) за да Ви разпознаваме, когато влизате във Вашата Сметка и за да Ви помагаме, когато си забравите паролата; (v) за да ни помагат да изпълняваме регулаторните си задължения, като например да противодействаме на прането на пари и измамите, както и да не позволяваме Вашата Сметка да бъде „отвлечена“; или (vi) за да можем да осъществяваме връзка между сайтовете в нашата корпоративна група.

8.3. Някои „бисквитки“ може да не са свързани със SumUp. Когато на нашия сайт посетите страница с вградено съдържание, например от YouTube или Facebook, на Вашия компютър може да бъдат записани „бисквитки“ от тези сайтове. Ние нямаме контрол над разпространението на такива „бисквитки“ от трети страни — за повече информация относно тези „бисквитки“ и техните политики за поверителност трябва да посетите сайтовете на тези трети страни.

8.4. „Бисквитките“ или пикселните маркери никога не предоставят възможност за достъп до друга информация за Вас на Вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство, с изключение на информацията, която Вие сте решили да споделяте с нас.

8.5. Повечето браузъри автоматично приемат „бисквитките“, но Вие можете да промените настройките така, че „бисквитките“ да бъдат отхвърляни. Отхвърлянето на „бисквитките“, използвани от нашия сайт, нашето мобилно приложение или нашия уеб-базиран софтуер, може да Ви попречи да се възползвате от пълната им функционалност и е възможно те да не работят както трябва, когато ги използвате.

8.6. Ако не сте съгласни с това, че използваме „бисквитки“, Вие трябва да ги деактивирате, като ги изтриете или като промените настройките за „бисквитки“ на Вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство — или трябва да спрете да използвате услугите. Информация относно изтриването и управляването на „бисквитките“ е достъпна на www.aboutcookies.org.

 1. Връзки към други сайтове

Ако последвате връзки на нашия сайт, които водят до сайтове на трети страни и които не са собственост на SumUp, моля, имайте предвид, че тези сайтове имат свои собствени политики за поверителност. Ние не носим отговорност за тези политики за поверителност. Вие трябва да разгледате тези политики за поверителност и да се запознаете с тях, преди да споделяте каквато и да било информация за Вас на тези сайтове.

 1. Вашите предпочитания, свързани с поверителността

10.1. Винаги можете да поискате от нас да не изпълняваме никоя от процедурите по събиране, съхраняване или споделяне на информация за Вас, както е описано в настоящата политика за поверителност, като се свържете с нас на посочения по-долу имейл или пощенски адрес или като изпълните указанията за отказ в съобщенията, които получавате. Вашето искане за отказ ще бъде обработено в рамките на 30 дни от датата му на получаване при нас.

10.2. Ако желаете да промените, изтриете или обновите събраната за Вас информация, можете да се свържете с нас на посочения по-долу имейл или пощенски адрес.

 1. Приложимо право

11.1. Настоящата политика за поверителност се управлява и тълкува съгласно английското право.

11.2. Обвързващ характер има англоезичната версия на настоящата политика за поверителност. Преводите на друг език на настоящата политика за поверителност се предоставят единствено за удобство. В случай на противоречие между англоезичната версия и превод на друг език или другоезична версия на настоящата политика за поверителност, предимство има англоезичната версия.

11.3. Настоящата политика за поверителност (включително, ако са приложими, и нашите правила и условия) представлява цялото споразумение между Вас и нас и отменя всички предходни споразумения, правила, гаранции и/или заявления до пълната позволена от закона степен.

 1. Връзка

Мнения или въпроси относно настоящата политика за поверителност могат да бъдат изпращани на:

По имейл: support@sumup.bg По пощата: Data Protection Officer, SumUp Payments Limited, 32 - 34 Great Marlborough St, W1F 7JB, London, UK