Правна информация

Бъдете информирани за нашите правни документи и се запознайте с продуктите и услугите ни.

Правна информация

Бъдете информирани за нашите правни документи и се запознайте с продуктите и услугите ни.

Общи условия

Отнасят се за търговци, регистрирали се в SumUp на или след 2 август 2021 г. За всички останали търговци ще влязат в сила на 2 октомври 2021 г.

Общи условия

Прочетете още

Лицензионни условия за API

Прочетете още

Разплащателни условия

Прочетете още

Общи условия

Отнасят се за търговци, регистрирали се в SumUp преди 2 август 2021 г. докато новите Общи условия влязат в сила на 2 октомври 2021 г.

Общи условия

Прочетете още

Как да ви помогнем?

Открийте най-добрия начин за връзка със SumUp на нашата страница с контакти.