Press

Take a look at our latest announcements and see what the local and international press is writing about SumUp.

For any press inquiries, please get in touch with us:

Email: press@sumup.com

Медийни материали

Нашият набор от лога са достъпни за публично използване както в цифров, така и в печатен формат. Медийната ни библиотека включва снимков и видео материал на мобилното ни приложение/ ПОС терминал, които могат да бъдат използвани за медийни цели.

Logo kit